Jakie lekarz ma szanse w sądzie?

388 views
0

Zastanawiam się, czy lekarz ma jakiekolwiek szanse na obronę przed sądem, w przypadku, kiedy pacjentka wniosła pozew o odszkodowanie z powodu błędu medycznego. Nie wiem, kto jej powiedział, że zabieg ratujący życie jej dziecka jest błędem, jednak wykonałem cesarskie cięcie, zamiast porodu naturalnego, o który prosiła pacjentka, a dziecko miało obwiniętą pępowinę wkoło szyi, więc prawdopodobnie nie przeżyłoby akcji porodowej, która się ciągle przedłużała.

zuza Changed status to publish 1 grudnia, 2022
0

Niestety praca na oddziale położniczym do łatwych nie należy. Kobiety często są w wielkim stresie i panice, więc nie myślą racjonalnie. Jeżeli były konkretne przesłanki do cesarskiego cięcia oraz było zagrożenie życia dziecka, myślę, że sprawa będzie bez problemu wygrana.

zuza Changed status to publish 1 grudnia, 2022
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.