Jak pomóc osobie uzależnionej?

12 views
0

Mam w rodzinie osobę borykającą się z uzależnieniem od alkoholu. Widzę, jak wpływa na resztę jej członków. Chciałbym pomóc zakończyć ten problem, jednak wiem, że nie będzie to łatwe, dlatego szukam porady.

zuza Changed status to publish 20 stycznia, 2023
0

Myślę, że musisz poszukać specjalistycznej pomocy. Zacząć od spotkań z terapeutą lub psychologiem.

zuza Changed status to publish 20 stycznia, 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.