Jak pomóc osobie uzależnionej?

319 views
0

Mam w rodzinie osobę borykającą się z uzależnieniem od alkoholu. Widzę, jak wpływa na resztę jej członków. Chciałbym pomóc zakończyć ten problem, jednak wiem, że nie będzie to łatwe, dlatego szukam porady.

zuza Changed status to publish 20 stycznia, 2023
0

Mój mąż udał się na leczenie alkoholizmu we Wrocławiu. Był to długi i trudny proces, ale kiedy zrozumiał, jak dużą wyrządza sobie krzywdę nastąpił przełom.

admin Changed status to publish 6 lutego, 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.