Jak przygotować plan budowy?

630 views
0

Jak sprawdzić, czy projekt budynku na pewno będzie odpowiadał inwestorom? Często nie potrafią oni dokładnie analizować planów budowy, przez co później rodzą się problemy. Macie jakiś pomysł, jak można temu zapobiec?

Redaktor MK Changed status to publish 22 września, 2022
0

Myślę, że najlepiej dać taki projekt do opracowania przez grafika 3d. Gdy inwestor zobaczy budynek w przestrzeni, to będzie mu łatwiej sobie wyobrazić, jakie korzyści może z niego czerpać.

Redaktor MK Changed status to publish 22 września, 2022
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.