Przedszkolu niepubliczne czy publiczne? Wady i zalety

Rodzice w pewnym momencie życia dziecka muszą podjąć decyzję o posłaniu go do przedszkola, czemu często towarzyszy obawa i wątpliwości związane z wyborem placówki publicznej, czy niepublicznej. Świadoma decyzja ma ogromne znaczenie dla jego przyszłości, z czego coraz częściej zdają sobie sprawę rodzice. To jednocześnie inwestycja w przyszłość malucha, choć często towarzyszy jej obawa o to, jak poradzi sobie w nowym środowisku, w grupie rówieśniczej. Choć początki edukacji przedszkolnej bywają trudne, to z czasem maluch zaakceptuje nową sytuację i w pełni będzie korzystał z oferty edukacyjnej wszechstronnego rozwoju. 

Dlaczego wybór przedszkola ma ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka?

Według naukowców okres wczesnego dzieciństwa ma ogromne znaczenie dla przyszłości człowieka, czego dowodzą badania prowadzone nad ludzkim mózgiem. W odpowiedni sposób stymulowany w okresie do 5 roku życia rozwija się niezwykle intensywnie. W dużej mierze jest to uzależnione od ilości bodźców zmysłowych dostarczanych w tym czasie dziecku, które stymulują neurony do działania. Od tego, w jakim tempie rozwija się mózg dziecka w tym okresie, zależy brak wielu problemów na etapie wczesnoszkolnym, związanych z nauką między innymi pisania i czytania. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju w sferze intelektualnej, społecznej, fizycznej przynosi najlepsze efekty w okresie wczesnego dzieciństwa. Dziecko zdobywa nowe wiadomości i umiejętności, od których w dużej mierze zależy to, jak będzie radziło sobie w przyszłości.

Zalety i wady przedszkola publicznego

Niewątpliwa zaletą przedszkola publicznego jest profesjonalna kadra pedagogiczna, posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie lub tytuł licencjata oraz zdecydowanie niższe opłaty, na które składa się koszt wyżywienia, ubezpieczenia, komitet rodzicielski, pobyt dziecka dłuższy niż 5 godzin. Natomiast za dodatkowe zajęcia, wyjścia do teatru lub kina rodzic musi zapłacić. Zaletą tego rodzaju placówek jest funkcjonowanie kuchni i stołówki, co gwarantuje zawsze świeży obiad, a nie dowożony spoza miejsca przebywania dzieci. Podstawową wadą tego rodzaju placówki jest ograniczona liczba wolnych miejsc w stosunku do osób pragnących zapisać swojego malucha. Jest to szczególnie uciążliwe w dużych miastach, w których przedszkoli jest za mało. Dużą wadą jest zdecydowanie uboższa oferta zajęć dodatkowych niż w placówce prywatnej. Poza tym nie funkcjonują przedszkola profilowane, na przykład taneczne, muzyczne, językowe. Kolejnym minusem jest większa liczba dzieci w grupie, co sprawia, że nauczyciel może poświęcić mniej uwagi każdemu z nich.

przedszkole

Zalety i wady przedszkola niepublicznego

Przedszkole niepubliczne jest zdecydowanie lepszym wyborem z wielu powodów. Jednym z podstawowych jest prowadzenie zajęć w kameralnych grupach, gdzie maluch czuje się bardziej komfortowo i bezpiecznie, a wychowawczynie mogą poświęcić każdemu więcej czasu i uwagi, a także w skuteczny sposób rozpoznać i zaspokoić potrzeby. Dzięki temu rozwój dziecka jest efektywniejszy. Temu służy również wiele dodatkowych zajęć, oferowanych przez tego rodzaju placówki, między innymi: 

  • Rytmika, której celem jest umuzykalnienie dzieci, kształcenie koordynacji ruchowej oraz rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej. W trakcie zajęć przedszkolaki rozwijają swoją wrażliwość słuchową i aparat głosowy, a także poczucie rytmu, dzięki śpiewom, tańcom, ludowym i współczesnym, zabawom przy muzyce, grze na prostych instrumentach perkusyjnych. 
  • Logorytmika, prowadzona przez wykwalifikowanego logopedę i neurologopedię, która pozwala przeciwdziałać powstawaniu i utrwalaniu wad oraz zaburzeń mowy.
  • Język angielski, prowadzony przez wykwalifikowanego lektora, posiadającego kierunkowe, filologiczne wykształcenie językowe. Zajęcia przeprowadzane są w formie aktywnej zabawy, w czasie której dzieci śpiewają, uczą się wierszy, słuchają bajek i opowiadań oraz odgrywają scenki tematyczne.
  • Zajęcia sportowe, poprawiające ogólną sprawność ruchową dzieci, prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora sportowego. Dzięki nim maluchy uczą się współpracy w grupie, poprawiają koordynację ruchową, stają się bardziej wytrwałe i zdyscyplinowane.

Koszt zajęć dodatkowych wliczony jest w standardowe, miesięczne czesne. Placówka prywatna, którą jest niepubliczne przedszkole w Toruniu, gwarantuje realizację podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz jej uzupełnienie o dodatkowe zajęcia zatwierdzone przez MEN, a także diagnozę wykwalifikowanego logopedy oraz w razie konieczności indywidualną terapię zaburzeń mowy. Standardem jest także opieka wykwalifikowanego psychologa. Warto podkreślić, że atmosfera w placówkach niepublicznych jest niemal rodzinna. Kadra pedagogiczna  niepublicznego przedszkola w Toruniu jest otwarta na wszelkie propozycje rodziców związane z potrzebą organizacji dodatkowych zajęć w zależności od potrzeb maluchów. Jedynym minusem tego rodzaju placówek jest stosunkowo wysoka opłata za pobyt dziecka w stosunku do placówek niepublicznych.