Jakie narkotyki są najczęściej zażywane w Polsce?

Zgodnie z badaniami Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, najpopularniejszymi narkotykami, po które sięgają Polacy są marihuana i haszysz, a więc przetwory konopi indyjskich.

Na drugim miejscu wśród najbardziej popularnych w Polsce narkotyków plasuje się amfetamina i ekstazy, później kokaina, dopalacze i LSD.

W przypadku Polski, problem uzależnienia od narkotyków nie jest tak poważny jak w przypadku uzależnienia od alkoholu. Zgodnie z danymi z 2018 roku, używanie alkoholu odnotowano w naszym kraju na poziomie 79,9%, podczas gdy w przypadku narkotyków odsetek wyniósł 5,4% (dane, które odnoszą się do osób w przedziale wiekowym dla 15-64 lata).

Biorąc pod uwagę kontekst całej Unii Europejskiej, w 18 krajach zarejestrowano wyższe wskaźniki nadużywania nielegalnych substancji psychoaktywnych niż w Polsce. Substancje psychoaktywne są najbardziej rozpowszechnione w Hiszpanii (11,9% w 2017 roku) oraz w Holandii 11,8% (2018) i Francji 11,4% (2017). Najniższy odsetek używania tego typu substancji odnotowano na Cyprze (2,2% dane z 2016 roku), a także na Węgrzech (2,3% dane z 2015 roku).

Grupą wiekową, która objęta jest działaniami w ramach przeciwdziałania narkomanii są osoby w wieku 15-34 lata, osoby określane jako młodzi dorośli.

Przypadek amfetaminy

Chociaż sam odsetek uzależnień od narkotyków w porównaniu z uzależnieniami od alkoholu, jest dość mały, biorąc pod uwagę inne kraje europejskie, Polska należy do głównych producentów amfetaminy w Europie, będąc jednocześnie w pierwszej dziesiątce krajów UE, w których jest ona najbardziej popularna.

Z raportu unijnej agencji antynarkotykowej EMCDDA  z 2019 roku na temat tendencji oraz zmian na rynku narkotykowym wynika, że, obok Holandii i Belgii, to Polska figuruje jako trzecie państwo w Europie, biorąc pod uwagę produkcję oraz konfiskowanie amfetaminy.

Oprócz oczywistego zagrożenia dla zdrowia wynikającego ze stosowania amfetaminy, źródłem niebezpieczeństwa są ponadto domowe, prowizoryczne laboratoria produkcyjne. W 2019 roku u naszych niemieckich sąsiadów zlikwidowano 15 takich laboratoriów, zaś w Polsce cztery podobne lokalizacje, w których to olej bazowy amfetaminy był przerabiany na proszek.

Narkotyki wśród polskiej młodzieży

Granica zażywania narkotyków niebezpiecznie przesuwa się w dół. Do używania i nadużywania narkotyków przez młodzież, może przyczynić się kilka czynników. Pierwsze użycie narkotyku często ma miejsce w miejscach publicznych, gdzie substancje takie jak alkohol i papierosy są łatwo dostępne.

Dalsze używanie może być spowodowane brakiem pewności siebie lub chęcią uzyskania akceptacji społecznej. Młodzież może czuć się niezniszczalna i nie brać pod uwagę konsekwencji swoich działań, co prowadzi do podejmowania niebezpiecznego ryzyka związanego z narkotykami.

Czynniki ryzyka dla nadużywania narkotyków przez młodzież obejmują:

– występowanie w rodzinie przypadków nadużywania substancji,

zaburzenia psychiczne lub behawioralne, takie jak depresja, lęk lub zespół deficytu uwagi/nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),

– zachowania impulsywne ,

traumatyczne wydarzenia z przeszłości, takie jak np. wypadek samochodowy lub bycie ofiarą przemocy,

– niska samoocena lub poczucie odrzucenia społecznego,

Negatywne konsekwencje nadużywania narkotyków przez nastolatków mogą obejmować:

uzależnienie od narkotyków. Młodzież nadużywająca narkotyków jest narażona na zwiększone ryzyko zażywania narkotyków w późniejszym okresie życia.

zły osąd. Używanie narkotyków przez nastolatków wiąże się z gorszą oceną sytuacji w kontaktach społecznych i osobistych.

aktywność seksualna. Używanie narkotyków jest związane z aktywnością seksualną wysokiego ryzyka, wczesnym rozpoczęciem aktywności seksualnej i nieplanowaną ciążą.

zaburzenia zdrowia psychicznego. Używanie narkotyków może komplikować lub zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń zdrowia psychicznego, takich jak depresja i lęk.

jazda pod wpływem. Prowadzenie pojazdu pod wpływem jakiegokolwiek narkotyku może upośledzić zdolności motoryczne kierowcy, zagrażając kierowcy, pasażerom i innym osobom na drodze.

zmiany w wynikach szkolnych. Używanie substancji może powodować obniżenie wyników w nauce.

ekstazy

Leczenie narkomanii we Wrocławiu

Na rynku narkotykowym w Polsce, ale także w Europie oraz na świecie pojawiają się coraz to nowsze substancje prowadzące do uzależnień. Ich wspólnym mianownikiem jest to, że uzależniają, działając destruktywnie na organizm, niszcząc przy tym całą osobę oraz jej rzeczywistość. W przypadku uzależnienia od narkotyków liczy się czas reakcji oraz szybkie rozpoczęcie leczenia narkomanii we Wrocławiu i walki o „czystą” przyszłość.