Wspieram, ale nie oceniam – jak pomóc uzależnionemu?

Osoba uzależniona cierpi z powodu nabytego stanu zaburzenia zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Odczuwa ona, w zależności od rodzaju uzależnienia, stały lub okresowy przymus zażywania psychoaktywnych substancji bądź wykonywania konkretnej czynności. Nałóg powoduje zmianę w dotychczasowym zachowaniu dotkniętej nim osoby, która traci zdolność do kontrolowania swojego postępowania. W jaki sposób można pomóc zmagającej się z uzależnieniem osobie?

Wsparcie bliskich w obliczu uzależnienia

W obliczu uzależnienia, zmagająca się z nim osoba jak nigdy wcześniej potrzebuje wsparcia ze strony bliskich. Co mogą zrobić rodzina i przyjaciele człowieka zmagającego się z nałogiem?

  • Nakłonić uzależnioną osobę do podjęcia profesjonalnej terapii

Bliscy dotkniętej nałogiem osoby powinni w pierwszej kolejności nakłonić ją do podjęcia terapii w profesjonalnym ośrodku leczenia uzależnień. Terapia tego typu, przeprowadzana w kontrolowanych warunkach pod okiem wysoce wykwalifikowanych specjalistów, daje największe szanse na zerwanie z nałogiem i powrót do zdrowego życia.

  • Zapoznać się z mechanizmami rządzącymi uzależnieniem

Bliscy uzależnionej osoby powinni dowiedzieć się, jak funkcjonuje uzależnienie i jakie mechanizmy odpowiadają za jego rozwój. Dzięki temu mogą oni lepiej poznać problemy, z jakimi boryka się osoba z nałogiem, a także zrozumieć przebieg terapii.

  • Oferować swoją obecność

Obecność bliskich u boku zmagającej się z nałogiem osoby oraz zapewnienie o miłości i akceptacji bez względu na chorobę mają niezwykle istotny wpływ na skuteczność terapii uzależnień.

  • Zachować spokój

W trakcie rozmowy z osobą uzależnioną, jej bliscy powinni szczerze mówić o swoich uczuciach, zachowując jednak spokój i powstrzymując się od pretensji i rzucania oskarżeń. Odpowiednia komunikacja jest ważna nie tylko w momencie przekonywania uzależnionego do podjęcia leczenia, lecz także w całym przebiegu procesu terapeutycznego.

  • Postawić jasne granice

Okazując wsparcie osobie uzależnionej, jej bliscy muszą zadbać również o własne potrzeby. W tym celu powinni postawić jasne granice i pod żadnym pozorem nie godzić się na agresję oraz przemoc, zarówno w formie fizycznej, jak i psychicznej.

Pozytywny wpływ wsparcia bliskich na przebieg terapii uzależnień

Bliscy są w stanie nakłonić osobę uzależnioną do podjęcia terapii w sytuacji, gdy sama nie dostrzega ona swojego problemu. Potrafią oni bowiem ukazać choremu konsekwencje nałogu, konfrontując go ze skutkami podejmowanych pod wpływem uzależnienia działań. Osoba dotknięta nałogiem zaczyna zdawać sobie sprawę ze swojego problemu, co znacząco przybliża ją do podjęcia skutecznej terapii. Dzięki wsparciu ze strony bliskich, osoba walcząca z uzależnieniem może poczuć się akceptowana i kochana niezależnie od swojej choroby. Pozwala jej to odbudować nadwątlone poczucie własnej wartości i znaleźć siłę w dążeniu do uwolnienia się od nałogu. Wsparcie bliskich działa niczym kompas wskazujący osobie uzależnionej kierunek do celu, jakim jest powrót do normalnego życia.

Dlaczego nie należy oceniać i krytykować osoby uzależnionej?

Osoby uzależnione doświadczają stresu wynikającego z utraty szacunku społeczeństwa, objawiającego się często personalnymi atakami i agresją słowną. Czują się odepchnięte i marginalizowane, co skutkuje budowaniem narracji „wszyscy przeciwko mnie/ ja przeciwko wszystkim” prowadzącej do dalszej ucieczki w nałóg i jego ostatecznego pogłębienia. By temu zapobiec, należy okazać uzależnionemu wsparcie, powstrzymując się od oceny i krytyki, które mogą powodować zamknięcie się w sobie i odcięcie od reszty społeczeństwa. Przełamanie muru obronnego zmagającej się z nałogiem osoby i zbudowanie wzajemnego zaufania jest istotne zarówno w nakłonieniu jej do podjęcia leczenia, jak i dalszym przebiegu terapii.

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień

Ośrodek Terapii Uzależnień FreeDom zajmuje się leczeniem różnego rodzaju nałogów – alkoholizmu, narkomanii, lekomanii i uzależnienia od hazardu. Placówka oferuje wsparcie ze strony wysoce wykwalifikowanego personelu składającego się z lekarzy, lekarzy psychiatrów, psychologów i terapeutów, którzy czuwają nad bezpiecznym przebiegiem terapii. Pacjenci mogą skorzystać z detoksu oraz licznych rodzajów terapii – terapii podstawowej, pogłębionej, motywującej oraz nawrotowej – przeprowadzanych w zacisznym miejscu zapewniającym spokój i warunki do pełnej relaksacji. Prywatny ośrodek leczenia uzależnień FreeDom oferuje ponadto terapię dla osób współuzależnionych i DDA skierowaną do rodzin zmagających się z nałogami pacjentów.