Uzależnienia – od czego zacząć leczenie ?

Podjęcie się terapii mającej na celu leczenie uzależnienia może być pierwszym krokiem w drodze do osiągnięcia zdrowia. W zależności od rodzaju uzależnienia wybierana jest konkretna metoda, jednak w większości przypadków podejmowane przez psychologów lub psychoterapeutów kroki są stosunkowo podobne.

Pierwsze kroki w leczeniu uzależnień

Uzależnienie jest chorobą nie tylko osoby zmagającej się z danymi problemami. Cała rodzina osoby uzależnionej musi znosić codzienne trudy, które niekiedy mogą być źródłem przykrości czy przemocy. Aby osoba uzależniona mogła przystąpić do leczenia warto zadbać o to by miała ona wsparcie rodziny i najbliższych. Mimo, że bez spełnienia tego warunku wyjście z choroby wciąż jest możliwe, mając świadomość, że najbliżsi w każdej chwili są w stanie wyciągnąć pomocną dłoń jest nieoceniona.

Rozpoczęcie leczenia musi być poprzedzone postawieniem diagnozy uzależnienia. Specjalista zaleca również kontrolowanie stanu zdrowia aby możliwe było wprowadzenie ewentualnych suplementacji i dodatkowych badań.

Kluczowym elementem są jednak spotkania psychologa lub psychoterapeuty z uzależnionym, na początku których głównym celem będzie uświadomienie konsekwencji np. alkoholizmu, brania narkotyków.

Podczas spotkań zostanie wprowadzona nauka asertywności wobec pokus oraz głodu. Ważnym elementem jest również sam fakt aby uzależniony zaakceptował w sobie chorobę, z którą musi nauczyć się żyć.

Osoba prowadząca spotkanie w początkowym okresie skupia się także na wzbudzaniu motywacji, dzięki której uzależniony nabiera wiary we własne możliwości. Etap ten nazywany jest terapią podstawową. Cechuje się on również często ustalanymi spotkaniami zarówno indywidualnymi jak i grupowymi.

psychologPodczas terapii grupowych często organizowane są seanse filmów związanych z daną tematyką, o której następnie prowadzone są rozmowy. Wsparcie innych osób i możliwość wzajemnego porównywania osiągniętych efektów jest czynnikiem budującym i motywującym dla uzależnionych. Warto również wiedzieć, że osoba zmagająca się z uzależnieniem po ukończeniu terapii otrzymuje program posiadający odpowiednie zalecenia i działania, dzięki którym będzie mógł on trzymać się zdobytych podczas spotkań nawyków. Pozbycie się nawet głęboko zakorzenionego uzależnienia jest możliwe dzięki regularnej i zaangażowanej współpracy ze specjalistami. Chory może już po krótkim czasie odczuć pierwsze skutki pozytywnych zmian oraz poprawę jakości życia.

Jak długo trwa leczenie uzależnienia i z jakich etapów się składa?

Leczenie uzależnienia może trwać krócej lub dłużej w zależności od jest stopnia. Jest to także powiązane z osobowością osoby uzależnionej, jej wiekiem czy doświadczeniami z przeszłości. Sama motywacja odgrywa również ogromną rolę.

Pierwszym etapem leczenia jest całkowita abstynencja od substancji od której była uzależniona dana osoba. Detoks jest pierwszym krokiem, dzięki któremu uzależniony będzie w stanie zobaczyć jak bardzo używka wpływa na jego codzienne życie. Następnym etapem są regularne spotkania z psychoterapeutom. Mogą być one zarówno indywidualne lub prowadzone w grupach wzajemnego wsparcia.

Ostatnim etapem jest dokładne ustalenie działań zgodnie z którymi osoba uzależniona musi postępować w przyszłości. Konieczna jest wówczas terapia podtrzymująca, dzięki której uzależnionemu łatwiej będzie wytrwać w postanowieniach. Walkę z uzależnieniem najlepiej zacząć jak najwcześniej.

Gdy uzależnienie nie jest zaawansowane znacznie łatwiej wyprowadzić daną osobę z negatywnych nawyków. Niekiedy mówi się, że uzależniony powinien sięgnąć dna, żeby się od niego odbić. Mimo, że w tych słowach jest wiele prawdy rozpoczęcie wcześniejszej terapii oszczędzi wielu przykrych sytuacji zarówno choremu jak i jego najbliższym.