Nieprzyjemny zapach z komina — jak sobie z nim radzić?

W przypadku gdy wyczuwalny jest w domu nieprzyjemny zapach sadzy, którego źródłem jest komin, warto podjąć odpowiednie kroki, aby się go pozbyć. Tego typu nieprzyjemny zapach może być spowodowany różnymi czynnikami, dlatego przed przystąpieniem do działań, które mają na celu pozbycie się tego zapachu, należy najpierw zlokalizować jego przyczynę. Dzięki temu usuniecie zapachu sadzy, będzie łatwiejsze i nie będzie ryzyka, że pojawi się on znowu.

Powody nieprzyjemnego zapachu z komina

Powodów nieprzyjemnego zapachu z komina może być naprawdę bardzo wiele. Jednak do tych najczęściej spotykanych należą niewątpliwie nieszczelność przewodu kominowego, jego zaniedbanie, nieprawidłowe użytkowanie lub stosowanie nieodpowiedniego opału. W niektórych przypadkach, aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu, wystarczą naprawdę podstawowe działania, a w innych sytuacjach niezbędne mogą się okazać bardziej zaawansowane czynności lub nawet skorzystanie z usług profesjonalnej firmy zajmującej się oczyszczeniem kominów i usuwaniem nieprzyjemnych zapachów z wnętrza budynków.

Częstym problemem jest stosowanie nieodpowiednio przygotowanego opału. W przypadku np. palenia drewnem bardzo ważne jest, aby było ono odpowiednio suche. W wyniku spalania mokrego drewna powstaje kreozot, czyli smoła drzewna, której obecność w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do pożaru całej instalacji kominowej. Smoła drzewna nie tylko generuje nieprzyjemny wędzony zapach, ale także ma bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi, z powodu swoich rakotwórczych właściwości. Z tego powodu warto zadbać o to, aby opał, którym palimy, był zawsze odpowiednio suchy.

Czyszczenie sadzy ze ścian

Przyczyną powstawania nieprzyjemnego zapachu sadzy może być również wychłodzenie instalacji kominowej lub co jest często spotykane brak ciągu kominowego. Obie te sytuacje są ze sobą powiązane, ponieważ wychłodzona instalacja kominowa zaburza płynność ciągu, przez co dym powstały w wyniku spalania ma trudności z przedostaniem się na zewnątrz. Konsekwencją tego jest wyczuwalny nieprzyjęty zapach, a także osadzanie się w kominie substancji, które również mogą być źródłem tego zapachu.

Nieprzyjemny zapach może powstawać również w sytuacji, gdy instalacja kominowa nie jest idealnie szczelna. W takim przypadku na ścianach kominowych mogą pojawiać się plamy i nieprzyjemny zapach, dlatego warto jak najszybciej usunąć nieszczelność, aby nie spowodowała ona większych zniszczeń.

Co zrobić, aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z komina?

Pierwszym korkiem w celu pozbycia się nieprzyjemnego zapachu z komina jest zlokalizowanie jego przyczyny. W przypadku gdy przyczyną jest nieszczelność instalacji kominowej, niezbędne będzie jej odnowienie, a także czyszczenie sadzy ze ścian, jeśli doszło do ich zbrudzenia. Gdy problem dotyczy wychłodzenie komina i problemów z ciągiem szczególnie w pierwszej fazie rozpalania ognia, należy zająć się poprawieniem ocieplenia przewodu kominowego i zadbać o odpowiedni dopływ powietrza do paleniska. W taki sposób znacząco polepszy się ciąg w instalacji kominowej, co usunie ryzyko powstawania nieprzyjemnego zapachu sadzy. Problemem może być również stosowanie mokrego opału, dlatego zawsze należy kupować opał od sprawdzonego dostawcy i magazynować go w odpowiadam miejscu, które stwarza prawidłowe warunki do tego celu.

Czyszczenie sadzy ze ścian

Dlaczego warto zadbać o usunięcie zapachu sadzy?

Zapach sadzy z komina jest nieprzyjemny, ale oprócz tego może stwarzać zagrożenie dla zdrowia osób mieszkających w danym domu czy mieszkaniu. W przypadku gdy opałem jest drewno, może dochodzić do osadzania się w przewodzie kominowym smoły drzewnej, która ma właściwości rakotwórcze, a w skrajnych przypadkach może stwarzać ryzyko pożaru całej instalacji kominowej. Z tego powodu w sytuacji, gdy wyczujemy zapach sadzy, który pojawia się regularnie lub z każdym razem przybiera na sile i intensywności, należy jak najszybciej zaprzestać spalania opału i zlokalizować przyczynę tego problemu.

Oczywiście przyczyną może być jakaś błaha sprawa jak np. niezapewnienie wystarczającego dopływu powietrza do paleniska, ale może to być także poważne uszkodzenie instalacji kominowej lub inna niebezpieczna sytuacja. Z tego względu w przypadku, gdy wyczujemy zapach sadzy, który wcześniej się nie pojawiał, nie należy lekceważyć takiego sygnału i warto zlokalizować przyczynę tego problemu.