For Eco-Pracownia Projektowa

For Eco to firma, która przejmie obowiązki związane z kompleksową ochronę środowiska w Państwa firmie. For Eco oferuje pomoc w rozwiązywaniu problemów środowiskowych i pomaga w realizacji procedur administracyjnych związanych z ochroną środowiska. Firma zapewnia na przykład nadzorowanie zakładu pod względem Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym negocjowanie cen oraz umowy z organizacjami odzysku, uzyskanie wpisu u Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, prowadzenie ewidencji zgodnie z w/w ustawą, cykliczne przedkładanie sprawozdań, nadzór nad zmianami prawnymi. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej, zapraszamy.

Dane firmy:

Nazwa For Eco-Pracownia Projektowa
adres: ul. Grzegórzecka 104/5, 31-559 Kraków
telefon: 48 503 066 084
e-mail: foreco@op.pl
strona: foreco@op.pl