Europejski Zielony Ład a raportowanie ESG

Rozwój globalnej gospodarki sprawia, że ma ona coraz większy wpływ na środowisko naturalne. Oczywiście wpływ ten jest po części negatywny i widać to najbardziej w ostatnich latach. Na szczęście rosnąca świadomość ekologiczna i coraz częściej wybierane przez ludzi ekologiczne rozwiązania, sprawiają, że rozwój gospodarki zaczyna zmierzać w kierunku ekologii, co jest bardzo ważną sprawą.

Unia Europejska widząc ten problem, postanowiła podjąć kroki, które mają na celu doprowadzić w przyszłości do całkowitej neutralności klimatycznej Unii Europejskiej. Strategia, która ma doprowadzić do tego celu, to tak zwany Europejski Zielony Ład. Jednak czym tak dokładnie jest ta strategia, na jakich elementach się skupia, jakie znaczenie ma w kontekście raportowania ESG, oraz kto musi tworzyć raporty ESG i dlaczego?

Czym jest Europejski Zielony Ład?

Europejski Zielony Ład to pakiet różnego rodzaju inicjatyw politycznych, których głównym celem jest skierowanie Unii Europejskiej na drogę ku transformacji ekologicznej, której finalnym efektem ma być osiągnięcie neutralności klimatycznej przez całą Unię Europejską do 2050 roku. Dzięki temu Unia Europejska chce się stać nowoczesnym społeczeństwem o konkurencyjnej gospodarce oparty na ekologii.

Strategia ta podkreśla potrzebę całościowego i międzysektorowego podejścia, w ramach którego wszystkie znaczące obszary polityki przyczyniają się do osiągnięcia nadrzędnego celu klimatycznego. Pakiet ten zawiera różnego rodzaju inicjatywy ściśle powiązanych ze sobą obszarach takich jak:

  • klimat,
  • środowisko,
  • energia,
  • transport,
  • przemysł,
  • rolnictwo,
  • zrównoważone finansowanie.

Europejski Zielony Ład został zainicjowany przez Komisję w grudniu 2019 roku, Rada Europejska odnotowała ten fakt na swoim posiedzeniu w grudniu.

Na jakich elementach skupia się Europejski Zielony Ład?

Europejski Zielony Ład to strategia, która łączy w sobie wiele istotnych elementów i obszarów działania, które mają wpływ na klimat i środowisko. Można tutaj wyodrębnić z pewnością efektywność energetyczną i zwiększanie udziału energii elektrycznej pozyskanej z odnawialnych źródeł energii. Jest to obszar działania, który już teraz jest realizowany, co widać na przykład po stale rosnącym zainteresowaniu instalacjami fotowoltaicznymi i innymi tego typu rozwiązaniami.

Kolejnym ważnym elementem jest czysta mobilność, czyli połączenie niskoemisyjnej, zdecentralizowanej i cyfrowej energetyki, wydajniejszych i bardziej ekologicznych baterii, elektrycznych mechanizmów napędowych o wysokiej wydajności i pojazdów autonomicznych. Ponadto bardzo ważną kwestią jest również konkurencyjny przemysł i gospodarkę o obiegu zamkniętym. Ten model gospodarki skupia się na zmniejszeniu ilości odpadów, poprzez recykling i ponowne wprowadzanie użytych już raz materiałów na rynek.

Ponadto Europejski Zielony Ład to także rozbudowa infrastruktury i połączeń między krajami, rozwój biogospodarki, zmniejszenie emisyjności gospodarki i wiele innych ważnych kwestii.

Jakie znaczenie w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu ma raportowanie ESG?

Raportowanie ESG, to raportowanie niefinansowe, które obejmuje między innymi dbałość choćby o środowisko i kwestie ważne społeczne. Z tego względu raportowanie to, ma również spore znaczenie w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, który to wprowadza wiele zmian w gospodarce, których głównym celem jest minimalizowanie negatywnego wpływu gospodarki na środowisko i klimat. Raportowanie ESG umożliwia ocenę, czy dana firma działa w zgodzie z zasadami zawartymi w Europejskim Zielonym Ładzie i czy może w związku z tym uzyskać finansowanie.

Obowiązek raportowania ESG

Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą o rachunkowości firmy zatrudniające ponad 500 pracowników oraz mające sumę bilansową powyżej 85 milionów złotych lub przychody netto powyżej 170 milionów złotych są zobowiązane do niefinansowego raportowania ESG. Warto mieć jednak na uwadze, że te wymagania z czasem będą rozszerzane, co można już zauważyć w planowanych przez Komisję Europejską na kolejne lata zmianach.

Obowiązek raportowania zagadnień ESG przez wszystkie spółki zarówno publiczne jak i prywatne, będzie obowiązywał już od 2023 roku w przypadku spółek zatrudniających powyżej 250 pracowników, a 3 lata później regulacje te obejmą wszystkie spółki notowane na rynku regulowanym, które mają powyżej 10 pracowników. Raportowanie ESG stanie się więc w niedługim czasie obowiązkiem bardzo wielu film, a Europejski Zielony Ład z pewnością będzie mocno powiązany z tą kwestią.