Czy warto rozwijać inteligencje emocjonalną?

W życiu nieustannie rządzą nami emocje. Nie tylko radość czy zdenerwowanie. Codziennie przeżywamy różne stany emocjonalne. Nierzadko też wspomagamy w ciężkich chwilach rodzinę czy znajomych. Dzielimy się również pozytywnymi emocjami.

Może się zdarzyć, że nie umiemy określić naszych emocji. Nie do końca rozumiemy, co się z nami dzieje.

Problem pojawia się też, gdy nazbyt często emocje biorą w nas górę, nie potrafimy nad nimi zapanować. Dla obu przypadków istnieje rozwiązanie. Są nim warsztaty z inteligencji emocjonalnej. Pomogą rozwiązać różne problemy.

Czy jest inteligencja emocjonalna?

inteligencja emocjonalnaNajogólniej rzecz biorąc inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć. Własnych, ale też innych osób. Kolejną dziedziną tego rodzaju inteligencji są zachowania społeczne.

Pierwszym elementem rozpoznawania własnych emocji jest samoświadomość. Łączy się ona z rzetelną samooceną, czyli wiedzą o własnych ograniczeniach i możliwości. Samoocena to też wiedza na o samym sobie, niezależnie od osądów innych osób.

Bardzo ważna w inteligencji emocjonalnej jest samokontrola. Chodzi tu o panowanie nad sobą i własnymi emocjami. Nie pozwalamy im nami sterować, nie reagujemy na impulsy. Świadomie reagujemy na otoczenie.

Kolejny składnik inteligencji emocjonalnej to kompetencje dotyczące relacji międzyludzkich. W ich skład wchodzi:

  • Empatia, czyli rozumieniu emocji innych osób w różnych sytuacjach. Ponadto to zdolność odczuwania i rozumienia relacji społecznych,
  • Asertywność, innymi słowy posiadanie i wypowiadanie własnego zdania, wbrew opinii innych,
  • Perswazja. Jest umiejętnością wzbudzania u innych określonych postaw,
  • Przywództwo.  Zdolność angażowania innych osób we własne pomysły,
  • Współpraca, czyli zdolności do współdziałania z innymi.

Rozwiązywanie problemów

Inteligencja emocjonalna jest potrzebna w normalnym życiu. W sferze rodzinnej jak i zawodowej. Niestety możemy mieć z tym problemy. Źle odbierać emocje innych lub zbyt często poddawać się emocja.

Rozwiązaniem są warsztaty z inteligencji emocjonalnej. Warto wiedzieć, że można się tego nauczyć. Wyrobić w sobie schematy radzenia sobie z problemami. Tego typu szkolenia składają się z kilku etapów.

Początkiem jest sama definicja emocji i ich powstawanie. Kolejny jest opis tego rodzaju inteligencji. W dalszych etapach poznamy metody radzenia sobie z emocjami i ich ukierunkowanie. Jeżeli mamy problem z którymś elementem komunikacji społecznej, te tematy też są poruszane. Wiele elementów można poprawić w ten sposób.

Panowanie nad emocjami

Panowanie nad emocjami i rozumienie ich to bardzo ważna sprawa. Jest to nam potrzebne do funkcjonowania w codziennym życiu. Inteligencja emocjonalna to dziedzina, której można się nauczyć. Poprawić wiele jej elementów. Z warsztatów możemy się dowiedzieć jak rozpoznawać uczucia własne i innych ludzi – warto zapoznać się z ofertą doświadczonych specjalistów. Nauczymy się też jak żyć w społeczeństwie, jeżeli mamy z tym problemy.