Jak zwiększyć bezpieczeństwo na drogach?

307 views
0

Jakie sposoby na poprawę bezpieczeństwa na drogach widzicie w swojej okolicy? Czy jest jakiś szczególny problem związany z bezpieczeństwem, z którym spotkaliście się na drodze? Jak można temu zaradzić? Czy uważacie, że wymiana asfaltowych nawierzchni na drewniane płyty drogowe byłaby dobrym rozwiązaniem?

zuza Changed status to publish 8 marca, 2023
0

Moim zdaniem ważnym sposobem na poprawę bezpieczeństwa na drogach jest regularna kontrola stanu nawierzchni przez odpowiednie służby drogowe. W przypadku wystąpienia dziur w asfalcie lub innych nieprawidłowości, należy niezwłocznie przystąpić do naprawy drogi. Można także zastosować takie rozwiązania, jak dodatkowe oznakowanie poziome czy zamontowanie progów zwalniających, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze.

zuza Changed status to publish 8 marca, 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.